Google+ Followers

۱۳۹۲ تیر ۳, دوشنبه

دو نفر سر راه یکدیگر قرار می گیرند، با هم آشنا می شوند و این آشنایی یعنی تقسیم کردن تنهایی با هم، غذا خوردن ها در کنار هم، گفتن از گذشته ها روبروی هم، عشق همین هاست، عشق لذت قدم زدن هاست، با یک زن، عشق دونفری به رستوران رفتن است، عشق فرصت دادن به دیگری برای انتخاب غذاست، عشق نگاه کردن به یک زن است وقتی جواب نگاهت را می دهد.

عشق بعضی وقت ها در جای خودش اتفاق نمی افتد، هرچقدر هم که منطقی نباشد، باز هم، چیزهایی است که باید با آن ها احترام بگذاری، می دانی که نمی شود بیشتر از این چیزی خواست، بیشتر از این حرفی زد و بیشتر از این ماند، باید بروی و بپذیری، دوست داشتن یک زن گاهی به نماندن با اوست، باید به قوائد عشق احترام بگذاری و بروی. 

+

۱ نظر:

  1. دوست داشتن گاهی پذیرفتن نماندن اوست که می‌خواهد برود.. باید به تصمیم‌اش احترام بگذاری که برود.

    پاسخحذف