Google+ Followers

۱۳۹۲ مرداد ۲۰, یکشنبه


میدانید چیست؟ بعضی اوقات نباید شعر را کامل نوشت
بلکه باید ادامه اش را سیر گریه کرد!

نهنگ ها بی گذرنامه عبور می کنند/بهرنگ قاسم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر