Google+ Followers

۱۳۹۳ آذر ۵, چهارشنبه

چند روزی است که در دل تعدادی از کارشناس های دفتر آش شعله قلمکار می پزند. رئیس خواسته دست آنها را رو کند و آنها می خواهند دست او را. تام و جری طور. این وسط من فقط مشاهده گر هستم( کاش باشم). پولشویی نکنید جانم و سعی نکنید برای بیشتر پول بردن به حسابهایتان، مُهره هایی را جا به جا کنید که نباید. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر