Google+ Followers

۱۳۹۴ مرداد ۱۴, چهارشنبه

انگار کن خبر فروپاشی دولتی را به رئیس جمهور در ایمیلی داده باشند و او از درون فرو ریخته باشد و از بیرون با شما به فیلم دیدنش ادامه داده باشد و فرو خفته باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر