Google+ Followers

۱۳۹۵ خرداد ۳۰, یکشنبه

نازلی سخن بگو

از جمع دور شدم. داشتم پای خط حرف می زدم که شنیدم صدایش را که می گفت یک خبر خوش دارد. که یارش را پیدا کرده. حواسم اون ور خط بود. یک لحظه شنیدم همه جیغ زدند و بعدش من را بردند تا آغوش بگیرم این همه شهامت ابراز حس و حال را. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر