Google+ Followers

۱۳۹۵ خرداد ۲۲, شنبه

می دونم یک جای کار خیلی خراب است. از کجا می دونم؟ از اونجایی که قرمه سبزیم مزه همیشگی رو نمی ده. زرشک پلو با مرغم توش یک دونه لیمو زیادتر ریختم و تلخ شد و ماهیچه م انگار نه انگار کار دست منه. سه تا غذا برای اینکه برم مراجعه کنم به ریسک های زندگیم و بپرم روی اسلنگ و شروع کنم به لرزیدن و اگر هم افتادم که افتادم، کافیه. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر