Google+ Followers

۱۳۹۶ مرداد ۱, یکشنبه

خودم را مرور می کنم


جای خالی بابا اندازه همه دنیا بزرگ شده و هر لحظه حس می کنم شاید کره زمین منفجر شود از این جای خالی. از اینکه در را باز نمی کنه و نمیگه که خوب بابا چه خبر؟، قلبم از جا کنده می شه.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر