Google+ Followers

۱۳۹۴ آذر ۸, یکشنبه

آدمی زنده‌ی لحظه‌هاست، برده‌ی مهربانی و احترام. این که بزرگتر یا کوچکتر فرض نشوی، ساده فرض نشوی، درجه‌ی دوم فرض نشوی، چرخش گفتگو، تعریف، کودکی، امروز، جوانی، مامان، کار، نوشتن، معماری، نقاشی، یک مطلب جدید از مقاله‌ای علمی، صدا، پرچم، مرز، وطن، دلتنگی، آرزو، سفر... می‌گفت: «عشق می‌سازه، بی اعتنایی ویران می‌کنه. بی اعتمادی بدتر.» صداش زمان را صفر می‌کند. دلم می‌خواهد حرف بزند آسمان ریسمان ببافد چیزی - هرچی - بگوید، فقط حرف بزند. 
+ معروفی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر