Google+ Followers

۱۳۹۴ بهمن ۴, یکشنبه

حواسم بهم هست :)

از هیپ هاپ برگشتم و رسیدم خونه. جعبه های کفش کنار کمد چیده شدن. دلم می خواد برای فردا همه چیز را سروسامون بدم. کمی آویشن می ریزم توی قوری تا دم بکشد. چقدر آویشن دم کشیده خوشگله؟ لیمو نصف می کنم و می چکونم و با عسل هم می زنم. بر می گردم توی کاناپه. تکست می آد رفتی دکتر؟ می نویسم دارم دم نوش می خورم خوب می شم. دختر کوچیکه اومده خونه؛ چهل چراغ خونه کوچیکه است. خودم رو می برم تخت و از خودم راضیم که امروز به کارهام رسیدم و بعد از استند بای به بدن محترم تکونی اساسی دادم. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر