۱۳۹۱ تیر ۱۸, یکشنبه

ادای دِین

خیلی وقت است که موکولش کرده بودم یه زمانی این کار را انجام دادن . اینجا بود .به همین اسمی که حالا هست "I am every thing ..  همین نامی که ممکن است فردا یک چیز دیگری صدا زده شود . مثلا" پیاز ! ( پیاز در زندگی من به هر چیزی که بی نام است تعلق دارد و از کجا این تفکر زاده شده هیچ نمی دانم ) .بعد زیر نویس نام وبلاگ یک چیز دیگری بود . اما یک روزی داشتیم می چرخیدیم واسه ی خودمان که توی فیس بوک یک پیج دیدم به همین اسم . فکر کن همزاد پنداری فکر کن یک قُل خودم را پیدا کرده بودم که توضیح شد از اون . البته در شعورما می گنجید که نزنیمش به اسم خودمان .اجازه گرفتیم و توضیح نام وبلاگ شد هر آنچه که حالا می بینید .